Öva inför Trafikverkets teoriprov

Körkortsfrågor på nätet för B, BE, A, AM, Moped och Traktor - allt du behöver för att klara Trafikverkets teoriprov.

Testa gratis » - och få full tillgång till testen för endast 99kr.

Handledarutbildning och Riskettankurser

Vi är godkända av Transportstyrelsen för att hålla handledarutbildning (introduktionsutbildning) och riskettan. Kurser ges vardag, kvällar och helger i Linköping.


Öva online inför Trafikverkets teoriprov med körkortsfrågor

Varje test tar 10 till 30 minuter - Du hinner på lunchen eller rasten, och kan alltid återkomma till påbörjade test.

Varje fråga har en förklaring - Du får reda på varför du svarat rätt eller fel och slipper öppna några böcker.

Flest teorifrågor på marknaden. - Alla frågor är skrivna av utbildade trafiklärare och utbildningsledare:

  • Vi har över 2500 frågor för behörighet Bil (B kort)
  • Vi har över 2500 frågor för behörighet Bil med släp (BE kort)
  • Vi har över 1200 frågor för behörighet Moped/AM-Moped (fd EU-Moped)
  • Vi har över 1200 frågor för behörighet Traktor (A kort)
  • Vi har över 1600 frågor för behörighet Motorcykel (MC kort)

Fokusera på de frågor du inte kan - Vår avancerade slumpgenerator ser till att du inte kan lära dig frågorna utantill.

  • Varje gång du startar ett test så slumpas frågorna fram ur våran databas.
  • Svarsalternativen varierar. Du kan få olika rätt och fel alternativ från gång till gång.
  • Du lär dig mer eftersom att du inte lär dig frågorna utantill.

Vi talar om för dig när du är redo för Trafikverkets teoriprov - Du samlar stjärnor för varje kapitel, när du har fem stjärnor på alla kapitel är du redo för det riktiga teoriprovet.

Mejla oss om du har frågor - Har du frågor om körkort eller andra trafikfrågor kan du alltid ringa eller mejla till oss. Du får alltid svar från utbildade trafiklärare och utbildningsledare.

Online tjänst - Allt material nås via internet, du behöver inte ladda ner eller installera programmet på någon dator. Fungerar på PC, Mac, Linux, iOS, Android, etc.

Uppdateringar är gratis - Materialet uppdateras automatiskt när lagar och regler ändras.

Ställ dina körkortsfrågor till oss, helt gratis - Du kan helt gratis ställa dina körkortsfrågor till våra trafiklärare - du får svar från utbildade trafiklärare och utbildningsledare.

Handledarutbildning och Riskettankurser

Är ni godkända som utbildare för Introduktionsutbildningen (Handledarkursen) samt Riskutbildning del 1 för behörighet B? Ja, vi är av Transportstyrelsen godkända som utbildare både för Introduktionsutbildningen, samt för Riskutbildning del 1 för behörighet B (Riskettankursen). Bendtsen & Johansson AB som är ägare av Trafikonline.se står med i Transportstyrelsens databas över godkända utbildare.

Vem håller i Handledar- och Riskettankurserna? Evelina håller i kurserna. Hon gick Trafiklärarutbildningen år 2004, och år 2008 studerade hon till utbildningsledare vid Örebro Universitet.

År 2006 infördes det som ett krav att den som ska övningsköra privat måste genomföra en så kallad Introduktionsutbildning (Handledarkurs/Handledarutbildning) för att få övningsköra privat. År 2009 infördes Riskutbildning 1 som krav för den som ska ta körkort för behörighet B. Evelina har hållit i båda dessa kurser cirka en gång i veckan sedan dessa krav infördes.

Små grupper Våra grupper är små, detta ger varje person tid och möjlighet att ställa frågor till läraren.

Parkering - Kan man parkera i närheten? Ja, på baksidan av huset så finns en stor parkering där så gott som samtliga platser är till för besökare till huset (Mjärdevi Center).

Vad är Mjärdevi Center? Mjärdevi Center där kurserna hålls är en stor byggnad som inrymmer en mängd kontor och konferenslokaler. Kurserna hålls på olika våningsplan beroende på antalet deltagare vid varje enskilt kurstillfälle. När ni har bokat en kurs så skickar vi ut ett SMS med mer information om var vi ska träffas innan varje kurs.

Kaffe, te, choklad och fika? Innan varje lektion börjar så erbjuds deltagarna kaffe eller annan valfri dryck ifrån vår kaffemaskin. I paus nummer två så bjuder vi även på fika! Inne i rummet så finns det även bubbelvatten som kursdeltagarna kan dricka av under kursens gång.

Se våra lediga tider »

Om Trafikonline.se

Trafikonline.se startade år 2010. Vi började med att tillverka övningsfrågor till körkortsteori för behörigheterna B (Bil) , BE (Bil med släp), Moped, Traktor och A (Motorcykel). Unikt för denna produkt är att det till varje fråga ges en förklaring eller tips knutet till frågans innehåll. Detta för att du som körkortstagare ska få direkt feedback och genom detta på ett enklare sätt tillgodogöra dig den kunskap som du behöver för att få godkänt på Trafikverkets teoriprov och för att öka dina chanser för att klara dig ute i trafiken.

År 2014 började vi ge Handledar- och Riskettankurser i Linköping (Mjärdevi Center). Vi är av Transportstyrelsen godkända som utbildare både för Introduktionsutbildningen (också kallad Handledarutbildningen), samt för Riskutbildning del 1 för behörighet B (Riskettankursen).