Handledarkurs

Både handledaren och eleven måste genomföra utbildningen

Introduktionsutbildning ska genomföras av dig som ska ta körkort för behörighet B (Bil) och för dig som ska agera handledare. Ni behöver dock inte genomföra kursen vid ett och samma tillfälle.

Man måste vara minst 15 år och 9 månader för att genomföra kursen.

För att kunna genomföra kursen så måste du ha antingen ett svenskt personnummer eller ett styrkt samordningsnummer.

För tillfället har vi inga planerade kurser, var vänlig kontakta info@trafikonline.se för mer information.

Är kursen som du vill gå fullbokad eller passar inte någon av tiderna? Mejla oss på info@trafikonline.se.


Är ni godkända som utbildare för Introduktionsutbildningen (Handledarkursen) samt Riskutbildning del 1 för behörighet B?
Ja, vi är av Transportstyrelsen godkända som utbildare både för Introduktionsutbildningen (även kallad Handledarutbildningen), samt för Riskutbildning del 1 för behörighet B (Riskettankursen). Bendtsen & Johansson AB som är ägare av Trafikonline.se står med i Transportstyrelsens databas över godkända utbildare.

Vem håller i Handledar- och Riskettankurserna?
Evelina håller i kurserna. Hon gick Trafiklärarutbildningen år 2004, och år 2008 studerade hon till utbildningsledare vid Örebro Universitet.

År 2006 infördes det som ett krav att den som ska övningsköra privat måste genomföra en så kallad Introduktionsutbildning (Handledarkurs/Handledarutbildning) för att få övningsköra privat. År 2009 infördes Riskutbildning 1 som krav för den som ska ta körkort för behörighet B. Evelina har hållit i båda dessa kurser cirka en gång i veckan sedan dessa krav infördes.

Små grupper. Våra grupper är små, detta ger varje person tid och möjlighet att ställa frågor till läraren.

Introduktionsutbildning / Handledarkurs / Handledarutbildning

  • Kursen ges på svenska.
  • Kursen är 3 timmar lång oavsett antalet deltagare. Detta enligt det krav som Transportstyrelsen ställer.

Kan jag övningsköra direkt efter att jag har gått kursen? Nej. Efter genomgången kurs så tar det cirka 1-2 veckor (under högsäsongen på sommaren så kan det ta mycket längre tid) innan Transportstyrelsen utfärdar det intyg som tillåter dig att övningsköra. Ni får alltså inte övningsköra direkt efter att kursen är genomförd, utan måste alltså invänta det handledarintyg som ger er tillåtelse att övningsköra. Handledarintyget är alltså inte det samma som körkortstillståndet.

Ansökan om handledarskap - Denna ansökan kan genomföras innan du har gått kursen. För att snabba på processen så kan ni innan kursen ansöka om handledarskap. Det gör ni enklast genom att Googla "ansökan om handledarskap". Klicka er sedan in på Transportstyrelsens hemsida och fyll i de uppgifter som anges. Tänk på att göra en ansökan för varje kombination av handledare och förare. Om två föräldrar ska övningsköra med två barn så måste familjen totalt sett göra fyra ansökningar:

  • Förälder 1 + Barn 1
  • Förälder 1 + Barn 2
  • Förälder 2 + Barn 1
  • Förälder 2 + Barn 2